JUNG

Najbardziej przerażającą rzeczą jest całkowita akceptacja siebie samego

LOYOLA

Doświadczenie uczy nas, że tam, gdzie napotyka się na liczne sprzeciwy, można zazwyczaj spodziewać się większych owoców

MAREK AURELIUSZ

Życie jest w kolorze, który ma twoja wyobraźnia

Motywuję do zmiany, uczę zarządzania emocjami, decydowania, cieszenia się życiem, prowokuję do bycia sobą

O mnie