MindSonar

MindSonar

O MindSonar

Z umysłem do celu/Mind full of Goal

MindSonar to narzędzie badające systemy wartości ludzi, ich hierarchię wartości oraz style myślenia.

profil całyTo pierwszy kontekstualny kwestionariusz on-line, dokonujący pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach. Dlatego dostarcza niezbędnej wiedzy wspierającej zmianę strategii mentalnych, zmianę zachowań, zmianę postaw, itp.

Pomyśl jak ważne dla Twoich klientów/pracowników może być uporządkowanie przez nich ich własnej hierarchii wartości oraz świadomość, które wartości wspierają ich w pracy lub w codziennym życiu, a które mogą tworzyć wewnętrzne ograniczenia. O ile pełniej możesz zdefiniować potrzeby rozwojowe swoich klientów/pracowników na podstawie miarodajnych raportów?

MindSonar dostarcza także nieocenioną wiedzę na temat motywacji pracowników. Wyobraź sobie, że dokładnie wiesz, co motywuje członków zespołu, co jest dla nich ważne, kto z kim będzie lepiej współpracował w różnych sytuacjach i dlaczego tak się stanie, gdzie są możliwe napięcia i konflikty.

Wyobraź sobie, że posiadasz sonar umysłu i możesz zobaczyć, na przykład kiedy jest w stanie flow, albo kiedy generuje porażkę i wychwycić różnicę w sposobach myślenia w tych dwóch przypadkach.

Pomyśl, że możesz posiąść odpowiedź na pytanie, co różni sposoby myślenia osoby swobodnie przemawiającej na rodzinnym przyjęciu lecz stresującej się podczas publicznego wystąpienia w firmie, w której pracuje.
Pomyśl, że możesz pomóc jej przenieść elementy pożądanych strategii z pierwszego kontekstu (spotkanie rodzinne) do drugiego (spotkanie biznesowe), bo wiesz, co różni te dwa style myślenia tej osoby w dwóch różnych kontekstach.

MindSonar bada style zachowań oraz systemy wartości i jest unikalnym, innowacyjnym narzędziem mierzącym np. proaktywność-reaktywność, potrzebę działania według procedur lub ich obejścia, źródła podejmowania decyzji, umiejscowienie kontroli, itp.

Mindsonar używany jest m.in. w coachingu, coachingu zespołowym, projektowaniu szkoleń, badaniu efektywności szkoleń, budowaniu zespołów, w rekrutacji.

Trzynaście metaprogramów

Mapa stylów myślenia w danej sytuacjiprofil dol

Przygotowując i wdrażając MindSonar, jego twórca, Jaap Hollander, wzorował się na koncepcji metaprogramów, czyli stylów myślenia. Metaprogramy są wzorcami, z których zbudowane są strategie wewnętrzne, a te z kolei są bezpośrednią przyczyną naszego zachowania.

Metaprogramy bardzo dobrze korespondują z teorią kategorii Gravesa, ponieważ wartości manifestują się właśnie poprzez metaprogramy.

To jednak, co w MindSonar jest najciekawsze, to propozycja lokalizacji „na sonarze” specyficznego zestawu trzynastu metaprogramów, dzięki którym ludzie potrafią znaleźć odpowiedź do jakiego stopnia style myślenia wspierają ich w zmianie, a w jakim stopniu ich ograniczają.

 Teraz możesz lepiej kształtować otoczenie

Gdy trudno mi się z kimś porozumieć, MindSonar pomaga mi dowiedzieć się, co nas różni. A wtedy, jeśli chcę, mogę wykorzystać moje słowa do zmiany tej relacji. To nie żadna magia, można się tego nauczyć.

Jennet Burghard

Zastosowanie

Sonar umysłu i co dalej?

MindSonar ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie korzystne jest poznanie sposobu myślenia człowieka i jego motywacji.

PrzykładMSexample_report_2013_2 (1)

Wyobraź sobie, że o pomoc poprosił Cię klient, który od dwóch lat nie może znaleźć pracy jako dyrektor personalny w korporacji. Poprzednio zarządzał departamentem HR na dużej uczelni. Klient stracił pracę w wyniku połączenia dwóch uczelni i to on był tym z pary   dyrektorów personalnych, który został zwolniony.

Obecna sytuacja jest następująca: za każdym razem kiedy klient wysyła swoje cv zostaje zaproszony na rozmowę. Ma bardzo dobre kwalifikacje i jego ścieżka kariery odpowiada stawianym wymaganiom. Niestety na rozmowach się kończy.

Pytanie klienta do Ciebie: Dlaczego mnie nie zatrudniają? I co mogę zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse?

MindSonar dostarczy Ci rzetelnej informacji o kliencie (o zespole): jego kryteriach, uznawanych wartościach i stylach myślenia. Możesz z nim pracować sprawniej i skuteczniej.

Szerokie zastosowanie narzędzia:

  • Poprawa komunikacji
  • Szkolenie handlowców i negocjatorów
  • Skuteczny wgląd w problemy i zasoby, czyli coaching
  • Wspieranie zmiany
  • Poprawianie procesów grupowych
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Projektowanie szkoleń
  • Rozumienie kompetencji
  • Modelowanie doskonałości
  • Lepsza rekrutacja

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *