Inteligencja Emocjonlna Na Co Dzień – Cele na Dziś, na Miesiąc, na Rok

Inteligencja Emocjonlna Na Co Dzień – Cele na Dziś, na Miesiąc, na Rok Inteligencja Emocjonlna Na Co Dzień – Cele na Dziś, na Miesiąc, na Rok

Cykl comiesięcznych warsztatów poruszających temat radzenia sobie na co dzień, poznania własnych emocji, rozpoznawania emocji u innych.
Inteligencja emocjonalna pozwala kontrolować własne zachowanie, radzić sobie w relacjach z innymi i podejmować w życiu takie decyzje, które dają pożądane rezultaty.

Dotyczy 5 podstawowych kompetencji:
1. samoświadomość – obiektywne ocenianie własnej sytuacji, wiedza o swoich stanach wewnętrznych, preferencjach, możliwościach i ocenach intuicyjnych, poprawna samoocena, wiara w siebie, tj. silne poczucie własnej wartości i świadomość swoich możliwości i umiejętności;
2. samoregulacja – panowanie nad swoimi stanami wewnętrznymi, impulsami i możliwościami czyli samokontrola, zdolność kierowania emocjami, utrzymywanie norm uczciwości i prawości, sumienność, elastyczność w dostosowywaniu się do zmian,
3. motywacja – skłonności emocjonalne, które prowadzą do nowych celów lub ułatwiają ich osiągniącie, czyli dążenie do osiągnięć, zaangażowanie, inicjatywa, optymizm, sztuka podporządkowania emocji obranym celom,
4. empatia – uświadamianie sobie uczuć, potrzeb i niepokojów innych osób, czyli rozumienie innych, doskonalenie innych, nastawienie usługowe, świadomość polityczna, zdolność do wczuwania się w uczucia i potrzeby innych,
5. umiejętności społeczne – umiejętność wzbudzania u innych oczekiwanych reakcji, czyli wpływanie na innych, porozumienie, łagodzenie konfliktów, przewodzenie, tworzenie więzi, współpraca i współdziałanie, umiejętności zespołowe, łatwość nawiązywania i podtrzymywania związków ze światem.

Każdy warsztat będzie dotykał jednej, konkretnej sfery

Raz w miesiącu, 3 godziny zegarowe, warsztat tematyczny

Dla kogo:
– dla każdego, młodego (dolna granica wieku 16 lat), dorosłego, pracującego, matki, ojca, singlów,

Dla każdego, kto chce poświęcić sobie chwilę czasu i poczuć Kim jest

Prowadząca:
Sylwia Dąbrowska-Paulewicz – mgr pedagog, certyfikowana coach.
Na co dzień pracuje z trenerami i zawodnikami:
– AZS Częstochowa (siatkówka)
– RKS Raków Częstochowa Juniorzy (piłka nożna)
Czuwa nad przebiegiem edukacji emocjonalnej i ogólnorozwojowej uczniów Akademii Soward w Częstochowie.
Pisze, czyta, tworzy programy szkoleniowe, autorskie narzędzia, warsztaty umiejętności miękkich.
Założyła oddział i koordynuje Klub Coacha w Częstochowie – na licencji Active Change pod patronatem Izby Coachingu.
Współpracuje w Wyższą Szkołą Lingwistyczną w Częstochowie.
Jest współpomysłodawcą marki Masters of Mental oraz właścicielem Emocoach.
Umiejętności pracy coachingowej zdobywała w Szkole Profesjonalnego Coachingu w Krakowie – pod patronatem Izby Coachingu – certyfikat nr 112/2012.
Jest mgr Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
Ukończyła 1000h kursów, warsztatów, szkoleń umiejętności miękkich, w tym 80h treningów interpersonalnych.
Specjalizuje się w treningu mentalnym; inteligencji emocjonalnej; budowaniu kariery, szczególnie w sporcie; motywacji;i uważności (mindfulness), relaksacji.

Inteligencja Emocjonalna w Celach

O celach mówi się na wiele sposobów
ale najważniejsze pytanie to:

Jak je wprowadzić w życie?

Umysł człowieka jest jak mechanizm sterujący rakietą. Cel to współrzędne, które wprowadzasz do podświadomości, programując ją na osiągnięcie danego rezultatu.

Sprawdzimy w praktyce jak określać cele i jak je realizować, by poczuć satysfakcję, zarówno z drogi do celu, jak z samego osiągnięcia. 🙂

Zapraszam

Termin:
18 stycznia 2016
godzina 18.00 – 21.00

Miejsce:
Ul. Żwirki i Wigury 6 lok. 39 Częstochowa (centrum miasta)

W cenie:
– materiały szkoleniowe
– catering

Cena
39,00zł przy wpłacie do 16.01.2016
59,00zł przy wpłacie po 16.01.2016

Konto nr:
18 1050 1142 1000 0023 0147 0577
Z dopiskiem: cele

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *