MindSonar – zespoły

MindSonar – zespoły

diagnozowanie stylu myślenia metodą MindSonar
coaching zespołowy, grupowy
Korzyści:

 • poprawienie procesów grupowych;
 • samoocena kontekstualnych zachowań;
 • dopasowanie przekazu do stylu myślenia odbiorców;
 • wzmocnienie motywacji i realizacji celów grupowych;
 • pomoc w zrozumieniu, jak to się dzieje, że w pewnych sytuacjach następuje blokada a w innych rozwój;
 • analiza mocnych i słabych stron zespołów i organizacji, tym samym wzrost kompetencji w stylu zachowania;
 • rozwiązywanie konfliktów;
 • wzrost pozytywnej atmosfery, dobrych relacji i efektywnej komunikacji w zespole;
 • świadomość kompetencji, umiejętności, talentów poszczególnych uczestników i stworzenie synergii;

Jak:
Spotkanie zespołu z coachem, omówienie sposobu diagnozowania, wykonanie testu, omówienie wyników 60-120 minut (w zależności od wyczerpania tematu i potrzeb respondentów)
Cena:
przy ilości osób w zespole 5-10 – 500,00 PLN/1 osoba (netto)
przy ilości osób w zespole powyżej 10 – 450,00 PLN/1 osoba
Dodatkowe możliwości:

 • kontynuacja sesji coachingowych: 400,00P LN netto/grupa/2h – cena tylko po wykonaniu MindSonar; (wskazania dla efektywności 12 spotkań w odstępach czasowych: co tydzień, lub co dwa tygodnie)
 • coaching indywidualny
 • itp., według potrzeb Firmy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości